Zaposleni


Ravnatelj: Milan Šilak - milan.silak@osgorisnica.eu

 

Pomočnica ravnatelja: Klementina Lindič - klementina.lindic@osgorisnica.eu

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec/svetovalna delavka: Edita Kovač - edita.kovac@osgorisnica.eu


Elektronski naslovi zaposlenih:

 
Alenka Lorenčič Širec - alenka.lorencic-sirec@osgorisnica.eu

Aleš Pevec - ales.pevec@osgorisnica.eu
Alexandra Hojnik Bezjak - alexandra.hojnik@osgorisnica.eu

Albina Kukovec - albina.kukovec@osgorisnica.eu

Andreja Kolarič - andreja.kolaric@osgorisnica.eu
Andreja Masten - andreja.masten@osgorisnica.eu
Anita Voršič - anita.vorsic@osgorisnica.eu
Anja Kancler - anja.kancler@osgorisnica.eu
Bojan Lubaj - bojan.lubaj@osgorisnica.eu
Boštjan Rihtar - bostjan.rihtar@osgorisnica.eu
Edita Kovač - edita.kovac@osgorisnica.eu

Gorazd Šket - gorazd.sket@osgorisnica.eu
Irena Forštnarič - irena.forstnaric@osgorisnica.eu
Iva Trop - iva.trop@osgorisnica.eu
Jelka Zaviršek - jelka.zavirsek@osgorisnica.eu
Klementina Lindič - klementina.lindic@osgorisnica.eu
Lidija Lozinšek - lidija.lozinsek@osgorisnica.eu

Maja Dobljekar- maja.dobljekar@osgorisnica.eu
Maja Bencek - maja.bela@osgorisnica.eu
Manja Bezjak - manja.bezjak@osgorisnica.eu
Marjeta Horvat - marjeta.horvat@osgorisnica.eu

Maruša Mirnik
Mateja Matjašič Pevec - mateja.matjasic-pevec@osgorisnica.eu
Mihaela Žgalin - mihaela.poplatnik@osgorisnica.eu
Milan Šilak - milan.silak@osgorisnica.eu
Minka Lovrec - minka.lovrec@osgorisnica.eu
Patricija Kramberger Rom - patricija.kramberger-rom@osgorisnica.eu
Renata Obran - renata.obran@osgorisnica.eu
Stanka Šterbal - stanka.sterbal@osgorisnica.eu
Suzana Bečan - suzana.becan@osgorisnica.eu
Suzana Vaupotič - suzana.vaupotic@osgorisnica.eu
Tihana Bezdrob - tihana.bezdrob@osgorisnica.eu
Tina Brodnjak Kokot - tina.brodnjak-kokot@osgorisnica.eu
Tina Erhatič - tina.erhatic@osgorisnica.eu
Zdravko Tobijas - zdravko.tobijas@osgorisnica.eu