Prijava in odjava šolske prehrane


 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši lahko svojega otroka naročijo na šolsko prehrano na osnovi izpolnjene Prijave na šolsko prehrano, ki jo oddajo razrednikom.

 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

• spoštoval pravila šolske prehrane,

 

• plačal prispevek za šolsko prehrano,

 

• pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s Pravili šolske prehrane,

 

• plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,

 

• šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v Prijavi na prehrano.

 

 


 

 ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotni učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, gospe Kseniji Petrovič, do 8.30.

 

Starši odjavijo prehrano:

• ustno na tel. št. 02 741 75 50 ali 031 752 996

 

• po elektronski pošti na naslov tajnistvo@osgorisnica.eu

 

po faksu na tel. št. 02 741 75 62

 

• pisno (oddati je potrebno obrazec za odjavo)

 

Če je bila odjava prehrane oddana poslovni sekretarki do 8.30, velja odjava z naslednji dnem po prejemu za malico in isti dan za kosilo in popoldansko malico oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrana za nazaj ni mogoča.

 

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik/strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda poslovni sekretarki, in sicer ustno, pisno, po elektronski pošti ali faksu.