Strokovni aktivi


Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij.

 

Naloge strokovnih aktivov:
• načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
• načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
• oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
• načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
• oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja,
• priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
• analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
• strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
• aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
• načrtovanje medsebojnih hospitacij,
• načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
• načrtovanje in izvedba pomoči za učence s posebnimi potrebami,
• načrtovanje dela za učitelje pripravnike.

 

Seznam strokovnih aktivov

 

Štev. STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI VODJA
1. družboslovno-humanistični  Maja Dobljekar
2. naravoslovno-tehnično-matematični  Albina Kukovec
3. aktiv športne vzgoje  Zdravko Tobijas
4. prvo triletje  Alenka Lorenčič Širec
5. drugo triletje  Anita Voršič
6. podaljšano bivanje  Anja Kancler
7. aktiv razrednikov  Mateja M. Pevec