Strokovni aktivi


Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij.

 

Naloge strokovnih aktivov:
• načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
• načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
• oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
• načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
• oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja,
• priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
• analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
• strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
• aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
• načrtovanje medsebojnih hospitacij,
• načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
• načrtovanje in izvedba pomoči za učence s posebnimi potrebami,
• načrtovanje dela za učitelje pripravnike.

 

Seznam strokovnih aktivov

 

Štev. STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI VODJA
1. družboslovno-humanistični  Maja Dobljekar
2. naravoslovno-tehnično-matematični  Albina Kukovec
3. aktiv športne vzgoje  Gorazd Šket
4. prvo triletje  Alenka Lorenčič Širec
5. drugo triletje  Manja Bezjak
6. podaljšano bivanje  Anita Voršič
7. aktiv razrednikov  Aleš Pevec