Mobilna svetovalna služba


INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

Namenjena je učencem, pri katerih se kažejo splošne ali specifične učne težave. Učenci, ki imajo učne težave, so lahko s pisnim soglasjem staršev deležni te pomoči. Z odkrivanjem vzrokov in nudenjem ustreznih načinov učne pomoči skušamo tudi učencem, ki nimajo individualiziranega programa, omogočiti učno upešnost z oblikovanjem izvirnega delovnega projekta pomoči. Opredelijo se učne težave in prilagoditve skupaj v dogovoru z učitelji, starši in učencem.

 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Specialna pedagoginja Andrea Turk Mezgec

Logopedinja Suzana Ciglarič

 

 

Dodatne strokovne pomoči so deležni učenci, ki imajo posebne potrebe in so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč izvajajo zunanji strokovni delavci in učitelji, ki medsebojno sodelujejo, skupaj s starši in po potrebi tudi z zunanjimi strokovnjaki.

 

Za vsakega učenca se oblikuje individualiziran program s pripadajočimi prilagoditvami. Program oblikuje strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj. Programu, ki se izvaja skozi celo šolsko leto, sledi evalvacija.

[prenos] 0.1 MB Učne težave
[prenos] 0.1 MB Splošne učne težave
[prenos] 0.1 MB Specifične učne težave
[prenos] 0.1 MB Učenci s posebnimi potrebami
[prenos] 0.1 MB Postopek usmerjanja
[prenos] 0.2 MB Individualizirani program