Jutranje varstvo


Jutranje varstvo zajema:
• počitek, pogovor,
• sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska),
• zajtrk, ki je ob 7.20 uri v jedilnici šole in
• pripravo na pouk.


Splošni cilji jutranjega varstva so:
• zagotoviti varno in motivacijsko okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk,
• organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,
• zagotoviti učno pomoč, če učenci izrazijo željo po njej.

 

Učiteljica v jutranjem varstvu je Albina Kukovec.