Vizitka


Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83
2272 Gorišnica
Id. št. DDV:   52630692

Šolski okoliš: Muretinci, Mala vas, Gajevci, Placerovci, Formin, Gorišnica, Moškanjci, Zamušani, Tibolci, Zagojiči, Cunkovci

 

Občina Gorišnica se razteza med ravninsko poljskim in haloško gričevnatim svetom, ki ga ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev in brodarjev pomembna prometna pot. Meri 29 km2 in ima okoli 4.000 prebivalcev.

Središče občine je Gorišnica, v kateri se nahaja tudi naša osnovna šola.