Dnevi dejavnosti


šolsko leto 2018/2019

Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učencev. Nekatere dejavnosti bomo v petem in šestem razredu izvajali v Šoli v naravi. Vseh dejavnosti ne moremo izvajati na domačem terenu. Finančna udeležba staršev je potrebna za kritje avtobusnih prevozov, vstopnin in strokovnega vodenja. Dnevi dejavnosti se izvajajo od prvega do devetega razreda.

KULTURNI DNEVI

PRVI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

DRUGI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

TRETJI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

ČETRTI RAZRED

december, Maribor Ogled gledališke predstave
januar, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

PETI RAZRED

december, Maribor Ogled gledališke predstave
januar, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

ŠESTI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
november, Ptuj Ogled muzikala
april, Gorišnica Dan šole

 

SEDMI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
november, Ptuj Ogled muzikala
april, Gorišnica Dan šole

 

OSMI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
november, Ptuj Ogled muzikala
april, Gorišnica Dan šole

 

DEVETI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
november, Ptuj Ogled muzikala
april, Gorišnica Dan šole

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

PRVI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava prehrana
oktober, Gorišnica Jesen v gozdu (orientacijski pohod)
junij, Maribor Ekskurzija

 

DRUGI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava prehrana
december, Gorišnica Voda
junij, Ljubljana Zaključna ekskurzija

 

TRETJI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Dominkova domačija
maj, Pohorje Zaključna ekskurzija

 

ČETRTI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava prehrana
februar, Formin Ogled HE Srednja Drava 2
junij, Prekmurje Zaključna ekskurzija

 

PETI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava prehrana
januar, Gorišnica Eksperimenti o zraku
junij, Poreč Ogled mesta Poreč

 

ŠESTI RAZRED

september, Gorišnica z okolico Ogled vinograda
november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Travnik

 

SEDMI RAZRED

september, Gorišnica Gozd
november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Maribor Akvarij, terarij

 

OSMI RAZRED

september, Ptuj Vodno zajetje Skorba in center za ravnanje z odpadki Ptuj
november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Izdelava modelov organov in organskih sistemov

 

DEVETI RAZRED

september, Maribor Botanični vrt
november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Spolna vzgoja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

PRVI RAZRED

september, Gorišnica Pohod
september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april, Gorišnica Atletika
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

DRUGI RAZRED

september, Gorišnica  Pohod
september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april,Gorišnica Atletika
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

TRETJI RAZRED

september, Gorišnica  Pohod
september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april,Gorišnica Atletika
maj, Ptuj Pohod

 

ČETRTI RAZRED

september, Gorišnica Jesenski kros
oktober, Gorišnica z okolico Pohod
april, Gorišnica Testiranje ŠVK
maj, Gorišnica Kolesarski izpit, spretnostni poligon
junij, Gorišnica Športne igre

 

PETI RAZRED

20. september, Moškanjci Jesenski kros
17. oktober, Videm/Podlehnik Pohod
oktober, Gorišnica Kolesarjenje
junij, Poreč Plavanje
junij, Poreč Pohod

 

ŠESTI–DEVETI RAZREDI

20. september, Moškanjci Jesenski kros
17. oktober, Videm/Podlehnik Pohod
21. januar, Gorišnica/Maribor
/Ptuj/Trije Kralji
Zimske aktivnosti: fitnes, plavanje, bowling, drsanje, smučanje
11. april, Gorišnica Testiranje ŠVK
14. junij, Gorišnica, Ptuj Vodne aktivnosti, pohod, bowling ali kolesarjenje

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

PRVI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
april, Gorišnica Pomladne delavnice

 

DRUGI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
april, Gorišnica Pomladne delavnice

 

TRETJI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
april, Gorišnica Pomladne delavnice

 

ČETRTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Varna raba interneta
april, Gorišnica Električni krogi

 

PETI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
junij, Poreč Pisanje razglednic
junij, Poreč Izdelovanje mlinčka

 

ŠESTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Izdelava sveč
maj, Gorišnica Izdelava usnjenih denarnic

 

SEDMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust

april, Gorišnica

maj, Formin

Velikonočne delavnice

Ogled mlina

 

OSMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Ljubljana Hiša eksperimentov
maj, Formin Ogled podjetja

 

DEVETI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj, Moškanjci Letališče in letalstvo
junij, Gorišnica Priprava na valeto