Dnevi dejavnosti


šolsko leto 2020/2021

Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učencev. Nekatere dejavnosti bomo v petem in šestem razredu izvajali v Šoli v naravi. Vseh dejavnosti ne moremo izvajati na domačem terenu. Finančna udeležba staršev je potrebna za kritje avtobusnih prevozov, vstopnin in strokovnega vodenja. Dnevi dejavnosti se izvajajo od prvega do devetega razreda.

KULTURNI DNEVI

PRVI RAZRED

oktober, Gorišnica 260.
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

DRUGI RAZRED

oktober, Gorišnica 260.
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

TRETJI RAZRED

oktober, Gorišnica 260.
december, Maribor Ogled kino predstave
januar, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

ČETRTI RAZRED

oktober, Gorišnica 260. 
december, Maribor Ogled gledališke predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

PETI RAZRED

oktober, Gorišnica 260.
december, Maribor Ogled gledališke predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

ŠESTI RAZRED

oktober, Gorišnica 260. 
marec, Gorišnica Knjiga mene briga
april, Gorišnica Dan šole

 

SEDMI RAZRED

oktober, Gorišnica 260. 
marec, Gorišnica Knjiga mene briga
april, Gorišnica Dan šole

 

OSMI RAZRED

oktober, Gorišnica 260. 
marec, Maribor Ogled predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

DEVETI RAZRED

oktober, Gorišnica 260. 
marec, Maribor Ogled predstave
april, Gorišnica Dan šole

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

PRVI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava šola
oktober, Gorišnica Jesen v gozdu (orientacijski pohod)
junij, Maribor Ekskurzija

 

DRUGI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava šola
december, Gorišnica Voda
junij, Ljubljana Zaključna ekskurzija

 

TRETJI RAZRED

november, Gorišnica Zdrava šola
maj, Gorišnica Dominkova domačija
junij, Pohorje Zaključna ekskurzija

 

ČETRTI RAZRED

februar, Formin Ogled HE Srednja Drava 2
april, Gorišnica Dan Zemlje
junij, Prekmurje Zaključna ekskurzija

 

PETI RAZRED

januar, Gorišnica Eksperimenti o zraku
april, Gorišnica Dan Zemlje
junij, Poreč Ogled mesta Poreč

 

ŠESTI RAZRED

februar, Maribor Center eksperimentov Maribor
april, Gorišnica Dan Zemlje
maj, Gorišnica Travnik in zelišča

 

SEDMI RAZRED

februar, Maribor Center eksperimentov Maribor
april, Gorišnica Dan Zemlje
maj, Gorišnica Sodelovanje v projektu E-SPACE

 

OSMI RAZRED

februar, Maribor Center eksperimentov Maribor
april, Gorišnica Dan Zemlje
maj, Gorišnica Sodelovanje v projektu E-SPACE

 

DEVETI RAZRED

februar, Maribor Center eksperimentov Maribor
april, Gorišnica Dan Zemlje
maj, Gorišnica Spolna vzgoja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

PRVI RAZRED

september, Gorišnica Jesenski kros
oktober, Gorišnica z okolico Zlati sonček
januar, Gorišnica Igre na snegu
april, Gorišnica Testiranje ŠVK
maj, Gorišnica Pohod

 

DRUGI RAZRED

september, Gorišnica Jesenski kros
oktober, Gorišnica z okolico Zlati sonček
januar, Gorišnica Igre na snegu
maj, Ptuj Plavalni tečaj
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

TRETJI RAZRED

september, Gorišnica Jesenski kros
oktober, Gorišnica z okolico Zlati sonček
januar, Gorišnica Igre na snegu
maj, Ptuj Plavalni tečaj
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

ČETRTI RAZRED

oktober, Gorišnica z okolico Pohod
januar, Gorišnica z okolico Igre na snegu
marec, Gorišnica z okolico Pohod
april, Gorišnica ŠV karton
junij, Gorišnica Spretnostni poligon

 

PETI RAZRED

oktober, Gorišnica Kolesarjenje
marec, Gorišnica z okolico Pohod
april, Gorišnica ŠV karton
april, Haloze Pohod
junij, Poreč Plavanje

 

ŠESTI–DEVETI RAZREDI

september, Gorišnica Kros
oktober, Gorišnica z okolico Pohod
januar, Gorišnica/Maribor
/Ptuj/Trije Kralji
Zimske aktivnosti
april, Haloze Pohod
junij, Gorišnica, Ptuj Vodne aktivnosti, kolesarjenje

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

PRVI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Pomladne delavnice

 

DRUGI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Pomladne delavnice

 

TRETJI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Pomladne delavnice

 

ČETRTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Ljubljana Šolski muzej, Hiša eksperimentov
april, Gorišnica Električni krogi

 

PETI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
januar, Gorišnica Gonila
junij, Poreč Izdelovanje ladjic

 

ŠESTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
marec, Gorišnica Izdelava sveč
maj, Gorišnica Izdelava usnjenih denarnic

 

SEDMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust

april, Gorišnica

maj, Formin

Velikonočne delavnice

Ogled mlina, elektrarne

 

OSMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
april, Gorišnica Velikonočne delavnice
maj, Formin Ogled podjetja

 

DEVETI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj, Moškanjci Letališče in letalstvo
junij, Gorišnica Priprava na valeto