EKO šola


Tudi naša šola je Eko šola.

 

Vse o Eko šoli si lahko preberete na naslovu: http://ekosola.si/.

 

 

 

 

 

Znak OŠ Gorišnica; avtorica Tita Majerič
Znak OŠ Gorišnica; avtorica Tita Majerič

Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne šole. S projektom se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Prav »Ekošola kot način življenja« skozi metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.

 

Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

 

Prioritetne naloge v okviru projekta Ekošola so:

 

• Vzgoja za okoljsko odgovornost.

 

• Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

 

• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko pridelane hrane, gibanje).

 

• Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

 

• Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.


 

 Seznam knjig za EKO bralno značko

[prenos] 0.1 MB Seznam knjig 1. triada
[prenos] 0.1 MB Seznam knjig 2. triada
[prenos] 0.3 MB Seznam knjig 3. triada