Pozdravljeni


 

Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz,
in le eno si želim,
da za srečo, ljubezen in mir
ne bo nikdar ovir.
Iz slovenske UNESCO himne

 

 

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, cenjeni sodelavci!

 

Pred nami je novo šolsko leto, leto novih izzivov in želja po doseganju zastavljenih ciljev.
Veseli smo, da lahko iz leta v leto predstavimo učencem vsebinsko bogatejšo ponudbo interesnih dejavnosti, kulturnih prireditev, dnevov dejavnosti in vsebin, ki jih izvajamo v okviru različnih projektov.
Velik poudarek dajemo razvoju vseh vrst pismenosti, spodbujanju ustvarjalnosti učencev, e-učenju in poučevanju, uspešno pa izvajamo tudi nekatere akcije, s katerimi poleg kvalitetnega učenja in poučevanja vplivamo na primerno vedenje učencev ter njihovo izrabo prostega časa. Ob vsem tem pa se trudimo, da bi se učenci pri nas dobro počutili in da bi radi prihajali v šolo.
Zelo pomembni kategoriji sta odnosi in sodelovanje. Sodelovanje prispeva k boljši klimi, boljšim odnosom in posledično tudi k boljšim rezultatom. Odnosi in sodelovanje v šolskem okolju temeljijo na nekaterih zakonitostih sodelovanja in sobivanja, pa vendar so hkrati nekaj nepredvidljivega, situacijskega, nekaj, čemur je potrebno posvečati veliko časa in previdnosti.
Verjamem, da nam bo skupaj uspelo.

Milan Šilak, prof. mat


.

 

stara šola
stara šola

ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA

Šola v Gorišnici sodi med starejše šole v Sloveniji. Začetki šolstva v Gorišnici, nekoč pri Sveti Marjeti, segajo namreč v sredino 18. stoletja.

 

V arhivu lavantinskega konsistorija (= organ za izvrševanje škofovske sodne oblasti) v Mariboru hranijo podatke, da se je šolski pouk tukaj gotovo začel leta 1760, saj sta bila po tamkajšnjem zapisu nastavljena naslednja učitelja: Johan Perger (v času od 1760 do 1768) in Simon Marković (v obdobju od 1768 do 1772). Bila sta hkrati cerkovnika in organista.

[prenos] 7.5 MB Zgodovina šole