Kako iščem knjige v šolski knjižnici


V šolski knjižnici na OŠ Gorišnica so knjige zložene po treh starostnih stopnjah z naslednjimi oznakami:

 

C - cicibani

      Pod oznako C so knjige za otroke iz vrtca in učence od 1. do 3. razreda.

      Knjige najdemo v  knjižnih vozičkih in na knjižnih policah, kjer so zložene po abecedi glede na priimek

      avtorjev. Tukaj najdemo slikanice z velikimi in malimi tiskanimi črkami ter kartonke.

 

P - pionirji

      Pod oznako P so knjige za učence od 3. do 6. razreda. 

      Knjige najdemo na knjižnih policah, kjer so zložene  po abecedi glede na priimek avtorjev.

 

M - mladinci

      Pod oznako M so knjige za učence od 7. do 9. razreda.

      Knjige za mladince so zložene po sistemu UDK glede na priimek avtorja. 

 

L - ljudsko slovstvo

 

PU - poučne knjige

       Poučne knjige za vse učence na šoli so zložene po sistemu UDK glede na priimek avtorja v spodnjem                delu šolske knjižnice.

 

 

V zgornjem delu knjižnice imamo prostor za poučne in strokovne knjige, ki so namenjene učiteljem in ostalim strovnim delavcem na šoli.

 

 

Knjige v knjižnici stojijo na knjižnih policah pokonci in s hrbtom navzven, po abecednem vrstnem redu avtorjev (pesnikov in pisateljev, ki so knjige napisali). Tudi drugo knjižno gradivo je postavljeno po abecednem vrstnem redu avtorjev in naslovov.