Policija svetuje


Marjan Vrtič, vodja policijskega okoliša Gorišnica
Marjan Vrtič, vodja policijskega okoliša Gorišnica

Preventivna dejavnost policije se izvaja pri opravljanju nalog iz 3. člena Zakona policiji. Njen namen je, da policisti z različnimi specifičnimi in okolju prilagojenimi metodami in oblikami v skupnost usmerjenega policijskega dela odpravljajo vzroke za nastanek kaznivih dejanj, prekrškov in drugih deviantnih pojavov. Najbolj pogoste oblike in metode dela so zlasti svetovanje, delo v posvetovalnih telesih, delo v policijskih pisarnah, izobraževanje otrok in odraslih, neformalne oblike druženja in povezovanja z državljani, organiziranje in izvajanje preventivnih projektov ter druge aktivnosti. Vodje policijskih okolišev tako različne subjekte in državljane vzpodbujajo k samozaščitnemu ravnanju, poskušajo vzpodbujati razvoj varnostne zavesti občanov in s tem večji občutek varnosti. Pri tem partnersko sodelujejo z občani ter drugimi subjekti na območju lokalnih skupnosti.

Na območju Občine Gorišnica je pod okriljem Policijske postaje Gorišnica ustanovljen policijski okoliš, ki obsega celotno območje občine. Naloge vodje policijskega okoliša izvaja policist Marjan Vrtič, ki je svojo poklicno policijsko pot pričel leta 1992 v Ljubljani, na policijski postaji Ljubljana Vič. Tam se je srečeval z raznovrstno problematiko, ki je značilna za večja mesta. V letu 1999 je pričel delati na Policijski postaji Gorišnica, to je v okolju, kjer tudi živi.

Kako priti v stik z vodjem policijskega okoliša, mu sporočiti svoje težave, varnostne probleme? Vsakdo lahko osebno obišče policijsko postajo na naslovu Moškanjci 24/b, kjer dežurnemu policistu sporoči svojo željo po obisku vodje varnostnega okoliša. Ob prvi priložnosti ga bo vodja varnostnega okoliša obiskal. Občani lahko tudi po telefonu sporočijo svoje potrebe, na telefonsko številko 743-07-60 ali na e-mail:

marjan.vrtic@policija.si.

Pomemben del nalog vodje policijskega okoliša vključuje tudi naloge v Osnovni šoli Gorišnica preko preventivnih projektov. V začetku vsakega novega šolskega leta se srečuje z varno potjo v šolo in izvaja preventivne aktivnosti. Namen slednjih je starše in otroke opozarjati na spoštovanje temeljnih pravil varnega obnašanja v prometu, preventivno delovanje na vse udeležence ter tako preprečevati morebitne prometne nesreče in ostale neljube dogodke. Četrte razrede pripravi za tekmovanje Otroška varnostna olimpijada, kjer se učenci srečujejo z odgovarjanjem na različna vprašanja, sestavljanjem logotipov, spretnostjo kolesarjenja in vajami z gasilsko brento. Z učenci petih razredov se policist sreča petkrat v šolskem letu, kjer obdela pet sklopov iz delovnega zvezka »Policist Leon svetuje«. Učenci 6. razredov izberejo do štiri učence, ki se vključijo v delo policistov na policijski postaji in terenu. Učenci so oblečeni v majice in kape »otrok policist za en dan«. Pred novoletnim časom za učence 6. in 7. razredov izvede predavanje na temo varna uporaba pirotehnike.