Kultura prehranjevanja


V času posameznih obrokov so prisotni učitelji ali drugi delavci šole, ki učence usmerjajo na kulturno prehranjevanje (higiena, bonton, odnos do sošolcev, pospravljanje …).

 

Za učence je pripravljen sedežni red (oblikovan po posameznih oddelkih), ki se ga učenci držijo. Objavljen je na oglasni deski v jedilnici in na šolski spletni strani.

 

Učence na mizah pričaka pripravljena hrana in pribor, ki ga dežurni učenci v posameznih oddelkih po končanem obroku pospravijo in za seboj pustijo prazno in čisto mizo.

 

Pomoč pri postrežbi posameznih obrokov:

• pri zajtrku učencem jutranjega varstva pomagajo učiteljice jutranjega varstva,

• učencem I. triade pri postrežbi malice pomagajo njihove učiteljice,

• učencem podaljšanega bivanja pomagajo pri postrežbi kosila učiteljice podaljšanega bivanja,

• učenci od 4. do 9. razreda hodijo na kosilo sami.