Prehrana


Eden izmed pogojev za zagotavljanje zdravja učencev, njihovega dobrega počutja in učne uspešnosti je vsekakor uravnotežena in zdrava prehrana. Prav zaradi tega se bomo trudili, da bomo učencem omogočali usvajati in ohranjati zdrave prehranjevalne navade, ki predstavljajo pomemben del zdravega življenjskega sloga.

 

Trudili se bomo, da bo njihova prehrana uravnotežena, zato bomo pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevali sledeča načela:

• pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje,

• pripravljali bomo pestre jedilnike in jih načrtovali v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,

• upoštevali bomo Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja,

• pri pripravi obrokov bomo uporabljamo kvalitetna živila in priporočene tehnološke postopke priprave,

• po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov, bomo izvajali kontrolo živil v vseh procesih dela.