Šolski sklad


Šolski sklad OŠ Gorišnica je bil konstituiran septembra 2012. Prva redna seja je bila decembra 2012. Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki šole in predstavniki staršev, sklad pa zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora.

 

Namen šolskega sklada:
 pomoč socialno ogroženim učencem,
 sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in nadstandardnih dejavnosti (učni pripomočki, avdio-video oprema, dnevi dejavnosti, šola v naravi, ekskurzije…),
 zviševanje standarda pouka (športna in druga oprema, didaktična sredstva…).

 

Sklad pridobiva sredstva z/s:
• zbiralnimi akcijami učencev,
• prostovoljnimi prispevki s prireditev,
• prostovoljnimi prispevki staršev,
• prostovoljnimi prispevki podjetij,
• donacijami…