Dietna prehrana


Za učence s posebnimi potrebami na področju prehrane bomo pripravljali dietno prehrano v okviru svojih možnosti od dogovorjenega dne dalje. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi dogovora in pisnega soglasja oz. potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

 

Zato pozivamo starše otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, da v začetku šolskega leta (lahko pa tudi med šolskim letom) prinesejo zdravniško potrdilo oz. navodila, ki jih bomo upoštevali pri pripravi obrokov za posameznega učenca.

 

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.