Karierna orientacija


8. razred

Cilj karierne orientacije v 8. razredu je spoznavanje sebe (učenci pridobivajo veščine, s katerimi ugotovijo in ocenijo lastne potrebe, sposobnosti, interese in želje).

 

V osmem razredu se karierna orientacija začne v drugem ocenjevalnem obdobju, ko začnemo s predstavitvijo in spoznavanjem izobraževalnega sistema. Učence seznanim z dejavniki poklicnega odločanja in spletno stranjo http://www.mojaizbira.si/.

 

Načrt karierne orientacije v 8. razredu
☺Maj in junij
- Izobraževalni sistem in dejavniki poklicnega odločanja
- Spletna stran http://www.mojaizbira.si/
- Spoznavanje poklicev
- Dejavniki poklicnega odločanja (Skupni roditeljski sestanek za starše)

 


9. razred

Cilj karierne orientacije je poznavanje možnosti in odločanje za poklic (učenci raziskujejo in spoznavajo možnosti za izobraževanje, glede na svoje sposobnosti pa sprejemajo odločitve glede nadaljnje poti).

V devetem razredu se je potrebno odločiti za nadaljnje izobraževanje. Zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca je izbira srednje šole. Pri tem je potrebno upoštevati interese, hkrati pa tudi sposobnosti in šolske ocene posameznika. Cilj karierne orientacije je učencem posredovati čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranju.

V začetku šolskega leta učencem predstavim merila za vpis v srednjo šolo in izobraževalni sistem. Učenci pa nato pridobivajo informacije o srednjih šolah in poklicih. Udeležijo se lahko tudi individualnega svetovanja o šolah in poklicih (glede na sposobnosti, šolske ocene in interese posameznika). Skupaj pregledamo razpis za vpis v srednje šole. Vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva. Skupaj izpolnimo prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav še poteka svetovanje. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije za pridobitev štipendije.

 

Načrt karierne orientacije v 9. razredu

☺Celo leto

- Individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva


☺September:
- Predstavitev izobraževalnega sistema in meril za vpis v srednjo šolo
- Pridobivanje informacij o srednješolskih programih, predmetnikih in poklicih

 

☺Oktober
- Predstavitev rokovnika za izvedbo vpisa v srednje šole (seznanitev s pomembnimi datumi)
- Predstavitev srednjih šol (glede na interese učencev) in individualno svetovanje

- Roditeljski sestanek: "Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri poklica?"

 

☺ November, december
- Poklicna tržnica
- Individualno svetovanje

- Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti

 

☺ Januar
- Skupni roditeljski sestanek za starše (vpisni postopki in roki za prijavo, pomembni datumi, nacionalno preverjanje znanja, dogodki povezani z vpisom v srednjo šolo)
- Razpis za vpis v srednje šole; skupni pregled e-Razpisa za vpis v SŠ

 

☺Februar
- Informativni dnevi

 

☺Marec
- Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole
- Individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave

 

☺April, maj, junij
- Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ
- Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ
- Javna objava omejitve vpisa
- Seznanitev z možnostmi štipendiranja


 

 

UPORABNE SPLETNE STRANI:

 

- Poklicni kažipot mojaizbira.si

 

- Spletna stran ministrstva z navodili in obrazci gov.si

 

- e-svetovanje pri poklicni orientaciji

 

- Karierna orientacija cpi.si