Podaljšano bivanje


V šolskem letu 2020/2021 smo zagotovili podaljšano bivanje za vse učence od 1. do 5. razreda, ki ga potrebujejo in sicer do 16.20.

Staršem zagotavljamo, da bo otrok v tem času opravil večino potrebnega za naslednji šolski dan. Poleg obveznega dela bodo otroci v popoldanskih urah počeli še veliko lepega in zanimivega.

Usmerjen prosti čas z delavnicami: te potekajo po pouku v obliki interesnih dejavnosti učencev, ki jih vodijo tako notranji kot zunanji mentorji. Učenci se na te dejavnosti prijavijo preko prijavnic, ki so jih prejeli s seznamom dejavnosti. Učence 1. razredov pridejo iskat mentorji dejavnosti in jih po zaključku pripeljejo nazaj v učilnico; učenci od 2. do 5. razreda, ki gredo na interesne dejavnosti, o tem obvestijo učitelja in se nato vrnejo v učilnico podaljšanega bivanja.

Izvajajo se športne, likovne, oblikovne, jezikovne idr. delavnice. V kolikor dejavnost traja dlje od 16.20, starši prevzamejo otroka po zaključku dejavnosti. Trudili se bomo, da boste pravočasno obveščeni, če bo interesna dejavnost odpadla.

Od 13.30 do 14.10 poteka kosilo: učenci, vključeni v OPB, skupaj z učiteljico odidejo na kosilo po razporedu. Pri kosilu učitelji navajajo učence na kulturno prehranjevanje in na spoštljiv odnos do hrane. Po kosilu pospravijo za seboj in skupaj z učiteljico odidejo v učilnico.

Sprostitvene dejavnosti načrtuje učitelj podaljšanega bivanja. Pri načrtovanju upošteva starost učencev, letni čas in potrebe učencev. Učitelj načrtuje dejavnosti iz naslednjih področij: kulturno-umetniškega, delovno-tehničnega, športnega, zabavno-igralnega, ekološkega, raziskovalnega ipd.

Neusmerjen prosti čas, od 15.30 do 16.20: zadnja ura podaljšanega bivanja poteka v združevanju učencev. Preden učenci zapustijo učilnico, jo skupaj z učiteljico pregledajo in uredijo. Ta čas imajo učenci na voljo za igro po lastni izbiri ali pa za tista opravila, ki jih še niso opravili, a so zanje pomembna. Ob lepem vremenu le-ta poteka na igrišču.

Vsako spremembo je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole samo na podlagi pisnega sporočila staršev.

 

Učitelji v podaljšanem bivanju so:

Anja Kancler, Marjeta Horvat, Alenka L. Širec, Stanka Šterbal, Lidija Lozinšek, Anita Voršič, 

Gorazd Šket, Marija Lovrec, Jelka Zaviršek, Maja Dobljekar.