Vloge in obrazci


[prenos] 0.4 MB Soglasje za prihod in odhod v šolo brez spremstva
[prenos] 0.6 MB Prijavnica na interesno dejavnost
[prenos] 0.3 MB Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov
[prenos] 0.3 MB Vloga za vpis v prvi razred zunaj šolskega okoliša
[prenos] 0.3 MB Vloga za pridobitev sredstev
[prenos] 1.5 MB Prijavnica za eAsistenta
[prenos] 0.3 MB Obrazec za prijavo na prehrano
[prenos] 0.6 MB Obrazec za odjavo prehrane
[prenos] 0.3 MB Status perspektivnega športnika
[prenos] 0.3 MB Status perspektivnega mladega umetnika