Učbeniški skladUčbeniški sklad je zakonska obveza osnovne šole. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od prvega do devetega razreda osnovne šole. Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.

 

Učenci dobijo učbenike ob začetku novega šolskega leta oz. zadnji teden v avgustu.

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti vse učbenike. Za zadržan ali poškodovan učbenik plača učenec odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika.

 

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

 

Ob koncu šolskega leta so vsi učenci seznanjeni s seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za naslednje šolsko leto. Seznam je dosegljiv tudi v šoli na oglasni deski v avli in na spletni strani naše šole.

 

Na kaj morajo biti uporabniki pozorni pri izposojenem učbenik

1. Učbeniki morajo biti oviti v zaščitni papir, ki ni samolepljiv in ga je pred vrnitvijo potrebno odstraniti tako, da se učbenik ne poškoduje.


2. Na izposojene učbenike ni dovoljeno lepiti etiket s podatki učencev. Vse etikete oz. nalepke učenci nalepijo na zaščitni papir ali ovitek.

 

3. Vsak učbenik ima na prvih straneh štampiljko s podatki o šoli, učenec pa mora v prazni prostor znotraj te  štampiljke vpisati zahtevane podatke ob začetku šolskega leta. Le tako bo lahko v primeru zamenjave ali izgube oz. drugih zapletov brez težav dokazal, da je le ta učbenik njegov.

 

4. Učbenik je potrebno vrniti v celoti, torej v takšnem sestavu in stanju, kot ga je učenec prevzel (brez etiket in brez ovitkov, nepopisan, vendar z vpisanimi podatki o uporaniku, z dodatki v učbeniku …).

 

5. Prevzem učbenikov se vedno potrdi s podpisom, s katerim podpisani tudi potrdi točno določeno število izposojenih učbenikov, ki ji je potrebno ob koncu šolskega leta vrniti. Takoj ob prevzemu je potrebno prešteti število prejetih učbenikov, saj kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

 

Skrbnica učbeniškega sklada
Mihaela Žgalin