Učitelji


šolsko leto 2019/2020

Razredniki

 

1. a   Andreja Masten (Stanka Šterbal, druga strokovna delavka)

 

1. b   Renata Obran (Lidija Lozinšek, druga strokovna delavka)

 

2. a   Alenka Lorenčič Širec

 

2. b   Anja Kancler

 

3. a   Alexandra Hojnik Bezjak

 

3. b   Suzana Vaupotič 

 

4. a   Irena Forštnarič

 

4. b   Manja Bezjak

 

5. a   Andreja Kolarič

 

5. b   Maja Bencek

 

6. a   Tina Brodnjak Kokot

 

6. b   Albina Kukovec

 

7. a   Jelka Zaviršek

 

7. b   Mateja Matjašič Pevec

 

8. a   Tihana Bezdrob

 

8. b   Patricija Kramberger Rom

 

9. a   Tina Erhatič

 

9. b   Aleš Pevec

 

 


 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

1. razreda     Stanka Šterbal, Lidija Lozinšek

 

2. razreda     Frančka Vajda

 

3. razreda     Anita Voršič

 

4. in 5. razreda    Marjeta Horvat, Marija Lovrec, Klementina Lindič, Zdravko Tobijas


 

 

Učiteljica v jutranjem varstvu

 

 Albina Kukovec


 

Predmetni učitelji


Bečan Suzana: TJA
Pevec Aleš: GUM, OPZ, MPZ
Zaviršek Jelka: TJA, neobvezni izbirni predmeti
Maja Dobljekar: TJA, DKE
Žgalin Mihaela: SLJ, knjižnica, obvezni izbirni predmeti
Lovrec Marija: SLJ, OPB
Bezdrob Tihana: SLJ, svetovalno delo, knjižnica
Albina Kukovec: GEO, JV, obvezni izbirni predmeti
Kramberger R. Patricija: MAT
Brodnjak Kokot Tina: ZGO, neobvezni izbirni predmeti
Lubaj Bojan: TIT, FIZ, obvezni izbirni predmeti
Rihtar Boštjan: LUM, obvezni izbirni predmeti
Tina Erhatič: MAT, KEM
Šket Gorazd: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Tobijas Zdravko: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti, OPB
Iva Trop: BIO, MAT

Mateja Matjašič Pevec: SLJ, obvezni izbirni predmeti

Maja Bencek: neobvezni izbirni predmeti

Andreja Kolarič: NAR

Klementina Lindič: GOS