Učitelji


šolsko leto 2020/2021

Razredniki

 

1. a    Marjeta Horvat (Anja Kanclerl, druga strokovna delavka)

 

1. b   Stanka Šterbal (Alenka Lorenčič Širec, druga strokovna delavka)

 

2. a   Andreja Masten

 

2. b   Renata Obran

 

3. a   Alexandra Hojnik Bezjak

 

3. b   Suzana Vaupotič 

 

4. a   Maja Bencek

 

4. b   Irena Forštnarič

 

5. a   Anita Voršič

 

5. b   Andreja Kolarič

 

6. a   Iva Trop

 

6. b   Maja Dobljekar

 

7. a   Tina Brodnjak Kokot

 

7. b   Albina Kukovec

 

8. a   Jelka Zaviršek

 

8. b   Mateja Matjašič Pevec

 

9. a   Tihana BezdrobT

 

9. b   Patricija Kramberger Rom

 

 


 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

1. razreda     Stanka Šterbal, Marjeta Horvat, Anja Kancler, Alenka L. Širec, Maja Dobljekar

 

2. razreda     

 

3. razreda     Lidija Lozinšek

 

4. in 5. razreda    Marija Lovrec, Gorazd Šket, Anita Voršič, Jelka Zaviršek


 

 

Učiteljica v jutranjem varstvu

 

 Albina Kukovec


 

Predmetni učitelji


Bečan Suzana: TJA
Pevec Aleš: GUM, OPZ, MPZ
Zaviršek Jelka: TJA, neobvezni izbirni predmeti
Maja Dobljekar: TJA
Žgalin Mihaela: SLJ, DKE, knjižnica
Lovrec Marija: SLJ, OPB
Bezdrob Tihana: SLJ, svetovalno delo, knjižnica
Albina Kukovec: GEO, JV, obvezni izbirni predmeti
Kramberger R. Patricija: MAT
Brodnjak Kokot Tina: ZGO, neobvezni izbirni predmeti
Lubaj Bojan: TIT, FIZ, obvezni izbirni predmeti
Rihtar Boštjan: LUM, obvezni izbirni predmeti
Tina Erhatič: MAT, KEM
Šket Gorazd: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti, OPB
Tobijas Zdravko: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Iva Trop: BIO, MAT

Mateja Matjašič Pevec: SLJ, obvezni izbirni predmeti

Maja Bencek: neobvezni izbirni predmeti

Andreja Kolarič: NAR

Klementina Lindič: GOS