Interesne dejavnosti


šolsko leto 2019/2020

[prenos] 0.3 MB Urnik interesnih dejavnosti

 

 

1. razred:


Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Alexandra Hojnik Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (Sandra Sok, zunanja sodelavka)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec) 

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

 

 

2. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Alexandra H. Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (Sandra Sok, zunanja sodelavka)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Gledališki krožek (Anja Kancler)

 

 

3. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Alexandra H. Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (Sandra Sok, zunanja sodelavka)
Šolska skupnost (Maja Bencek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Angleška bralna značka (Jelka Zaviršek)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Povezujejo nas skupni interesi (Suzana Vaupotič, Frančka Vajda)

 

 

4. razred:


Šahovski krožek (Andreja Kolarič)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola (Aleš Pevec)

EKO krožek (Andreja Kolarič)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Atletika (Gorazd Šket)

 

 

5. razred:


Šahovski krožek (Andreja Kolarič)
Angleška bralna značka (Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola (Aleš Pevec)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Gledališki krožek (Anja Kancler)

Atletika (Gorazd Šket)

EKO krožek (Andreja Kolarič)

 

 

6. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Angleška bralna značka (Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola (Aleš Pevec)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Bralna značka (Mihaela Žgalin)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Nogomet (Gorazd Šket)

Geografski krožek (Albina Kukovec)

Gremo na izlet (Mihaela Žgalin)

Čajanka ob knjigi in filmu (Tihana Bezdrob)

Gremo v kino in gledališče (Tihana Bezdrob)

 

 

7. razred


Bralna značka (Mihaela Žgalin)
Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Vesela šola (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Jelka Zaviršek, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)

Šolska skupnost (Maja Bencek)

Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Sladkorna bolezen (Jelka Zaviršek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Nogomet (Gorazd Šket)

Atletika (Gorazd Šket)

Geografski krožek (Albina Kukovec)

Gremo na izlet (Mihaela Žgalin)

Čajanka ob knjigi in filmu (Tihana Bezdrob)

Gremo v kino in gledališče (Tihana Bezdrob)

TV krožek (Mateja M. Pevec)

 

 

 

8. razred:


Bralna značka (Mihaela Žgalin)

Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Vesela šola (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)

Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Sladkorna bolezen (Jelka Zaviršek)

Šolska skupnost (Maja Bencek)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Biologijski krožek (Iva Trop) 

Geografski krožek (Albina Kukovec) 

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Kemijski krožek (Tina Erhatič)

Gremo na izlet (Mihaela Žgalin)

Čajanka ob knjigi in filmu (Tihana Bezdrob)

Gremo v kino in gledališče (Tihana Bezdrob)

Atletika (Gorazd Šket)

TV krožek (Mateja M. Pevec)

 

 

 

9. razred:


Bralna značka (Mihaela Žgalin)
Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Vesela šola (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)

Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Sladkorna bolezen (Jelka Zaviršek)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Šolska skupnost (Maja Bencek)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Biologijski krožek (Iva Trop)

Geografski krožek (Albina Kukovec)

Judo (Franc Nasko, zunanji sodelavec)

Kemijski krožek (Tina Erhatič)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Gremo na izlet (Mihaela Žgalin)

Čajanka ob knjigi in filmu (Tihana Bezdrob)

Gremo v kino in gledališče (Tihana Bezdrob)

Atletika (Gorazd Šket)

TV krožek (Mateja M. Pevec)