Obroki in cenik prehrane


Šolska prehrana bo organizirana v skladu s Pravili o šolski prehrani Osnovne šole Gorišnica v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk. Učencem so na razpolago naslednji obroki:

 

OBROK ČAS OBROKA CENA OBROKA
zajtrk ob 7.20 0,79 €
malica 1.−9. razred od 10.05 do 10.30 ure

manjše spremembe v času COVID-19

0,80 €
kosilo od 12.10 do 14.05 ure I. triada 2,60 €

II. in III. triada 2,80 €

popoldanska malica od 12.10 do 14.05 ure 0,84 €

 

 

V primerih, ko šolsko delo poteka po posebnih programi (dnevi dejavnosti, prireditve ipd.), se čas posameznih obrokov izjemoma prilagodi predvideni organizaciji posameznega dne.

 

 

Učenci, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 naročeni na kosilo, dvignejo pri gospe Brigiti Kumer bone za šolsko kosilo. Število prejetih bonov je odvisno od mesečnega naročila kosil. Kosilo je možno naročiti za vsak dan ali samo občasno, ob posameznih dnevih. Bon za kosilo za vsak dan posebej učenec odda na pultu za razdeljevanje kosila preden vzame kosilo.