Zbiranje starega papirja


 

  

 

 

Na 1. seji Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 21. 9. 2017, je bil sprejet sklep, da se bo

star papir zbiral ločeno po razredih.Vsak razred bo zbiral papir en mesec.

Kontejner bo pred vrtcem nato na razpolago predvidoma zadnji teden v mesecu.

V letošnjem šolskem letu bo odvoz izvajalo podjetje Surovina.

 

 

 

Seznam zbiranja po mesecih za šolsko leto 2019/2020:

 

oktober: 7. razreda


november: 2. razreda


december: 4. razreda


januar: 3. razreda


februar: 1. razreda


marec: 8. razreda


april: 9. razreda


maj: 5. razreda


junij: 6. razreda