Učitelji


šolsko leto 2018/2019

Razredniki

 

1. a   Alenka Lorenčič Širec (Renata Obran, druga strokovna delavka)

 

1. b   Anja Kancler (Andreja Masten, druga strokovna delavka)

 

2. a   Alexandra Hojnik Bezjak

 

2. b   Suzana Vaupotič

 

3. a   Stanka Šterbal 

 

3. b   Lidija Lozinšek 

 

4. a   Irena Forštnarič

 

4. b   Manja Bezjak

 

5. a   Anita Voršič

 

5. b   Maja Bencek

 

6. a   Jelka Zaviršek

 

6. b   Mateja Matjašič Pevec

 

7. a   Tihana Bezdrob

 

7. b   Patricija Kramberger Rom

 

8. a   Tina Erhatič

 

8. b   Aleš Pevec

 

9. a   Edita Kovač

 

9. b   Suzana Bečan

 

 


 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

1. razreda     Renata Obran, Anita Voršič, Marjeta Horvat, Zdravko Tobijas

 

2. razreda     Frančka Vajda

 

3. razreda     Andreja Kolarič

 

4. in 5. razreda    Marjeta Horvat, Suzana Bečan, Klementina Lindič, Andreja Kolarič


 

 

Učiteljica v jutranjem varstvu

 

 Andreja Masten


 

Predmetni učitelji


Bečan Suzana: TJA
Pevec Aleš: GUM, OPZ, MPZ
Zaviršek Jelka: TJA, neobvezni izbirni predmeti
Maja Dobljekar: TJA, DKE
Poplatnik Mihaela: SLJ, DKE, knjižnica
Lovrec Marija: SLJ
Bezdrob Tihana: SLJ, svetovalno delo, knjižnica
Albina Kukovec: GEO
Kramberger R. Patricija: MAT
Brodnjak Kokot Tina: ZGO, neobvezni izbirni predmeti
Lubaj Bojan: TIT, FIZ, obvezni izbirni predmeti
Rihtar Boštjan: LUM, obvezni izbirni predmeti
Tina Erhatič: MAT, obvezni izbirni predmeti
Šket Gorazd: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti,
Tobijas Zdravko: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Zver Zdenka: KEM, NAR
Iva Trop: BIO, MAT

Mateja Matjašič Pevec: SLJ, obvezni izbirni predmeti

Maja Bencek: neobvezni izbirni predmeti

Irena Forštnarič: GOS

Manja Bezjak: GOS

Marjeta Horvat: GOS