Učitelji


šolsko leto 2017/2018

Razredniki

 

1. a   Alexandra Hojnik Bezjak (Frančka Vajda, druga strokovna delavka)

 

1. b  Suzana Vaupotič (Frančka Vajda, druga strokovna delavka)

 

2. a  Stanka Šterbal 

 

2. b  Lidija Lozinšek 

 

3. a   Anja Kancler 

 

3. b   Andreja Masten 

 

4. a   Manja Bezjak

 

4. b   Andreja Kolarič

 

5. a   Maja Bencek

 

5. b   Anita Voršič

 

6. a   Tihana Bezdrob

 

6. b   Patricija Kramberger Rom

 

7. a   Tina Erhatič

 

7. b   Aleš Pevec

 

8. a   Edita Kovač

 

8. b   Zdenka Zver

 

9. a   Zdravko Tobijas

 

9. b   Mihaela Poplatnik

 

 


 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

1. b in 2. a   Alenka Širec Lorenčič

 

1. a in 2. b    Renata Obran in Marjeta Horvat

 

3. razreda in 4. a     Irena Forštnarič

 

4. b in 5. razreda    Anita Voršič, Klavdija Podhostniki/Suzana Bečan Jelka Zaviršek, Gorazd Šket


 

 

Učiteljica v jutranjem varstvu

 

Marjeta Horvat


 

 

 

Predmetni učitelji


Klavdija Podhostnik/Bečan Suzana: TJA, OPB
Bezjak Manja: GEO (6.r)
Pevec Aleš: GUM, OPZ, MPZ, DKE
Zaviršek Jelka: TJA, neobvezni izbirni predmet, OPB
Fekonja Karmen: TJA
Poplatnik Mihaela: SLJ, knjižnica
Lovrec Marija: SLJ, knjižnica
Bezdrob Tihana: SLJ, svetovalno delo, knjižnica
Albina Kukovec: GEO
Kramberger R. Patricija: MAT
Brodnjak Kokot Tina: ZGO, neobvezni izbirni predmet
Lubaj Bojan: TIT, FIZ, obvezni izbirni predmeti
Rihtar Boštjan: LUM, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Tina Erhatič: MAT, obvezni izbirni predmeti
Šket Gorazd: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, OPB
Tobijas Zdravko: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet
Zver Zdenka: KEM, NAR
Iva Trop: BIO, MAT
Klementina Lindič: obvezni izbirni predmeti

Mateja Matjašič Pevec: SLJ, obvezni izbirni predmeti