Učitelji


Razredniki

 

1. a  Stanka Šterbal (Frančka Vajda, druga strokovna delavka)

 

1. b  Lidija Lozinšek (Frančka Vajda, druga strokovna delavka)

 

2. a   Anja Kancler 

 

2. b   Andreja Masten 

 

3. a   Alenka Širec Lorenčič

 

3. b   Renata Obran/Marjeta Horvat

 

4. a   Andreja Kolarič

 

4. b   Manja Bezjak

 

5. a   Maja Bela

 

5. b   Anita Voršič

 

6. a   Tina Kelc

 

6. b   Aleš Pevec

 

7. a   Edita Kovač

 

7. b   Suzana Bečan

 

8. a   Zdravko Tobijas

 

8. b   Mihaela Poplatnik

 

9. a   Iva Trop

 

9. b   Tina Brodnjak Kokot

 

 


 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju

 

1. a in 2. a   Alexandra Hojnik Bezjak

 

1. b in 2. b    Suzana Vaupotič

 

3. razred      Irena Forštnarič

 

4. in 5. razred    Zdravko Tobijas, Anita Voršič, Suzana Bečan, Jelka Zaviršek, Gorazd Šket


 

 

Učitelji v jutranjem varstvu

 

Maja Bencek, Aleš Pevec, Andreja Masten, Anja Kancler, Lidija Lozinšek, Stanka Šterbal, Frančka Vajda, Marjeta Horvat, Alenka L. Širec


 

 

 

Predmetni učitelji


Bečan Suzana: TJA, neobvezni izbirni predmet
Bezjak Manja: GEO (6.r)
Pevec Aleš: GUM, OPZ, MPZ
Zaviršek Jelka: TJA
Fekonja Karmen: TJA
Poplatnik Mihaela: SLJ, knjižnica
Lovrec Marija: SLJ, knjižnica
Bezdrob Tihana: SLJ, svetovalno delo
Ivanuša Mira: ZGO, GEO
Kramberger R. Patricija: MAT
Petrovič Dragica: SLJ, knjižnica
Brodnjak Kokot Tina: ZGO, DKE, neobvezni izbirni predmet
Lubaj Bojan: TIT, FIZ, obvezni izbirni predmeti
Rihtar Boštjan: LUM, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Tina Kelc: GOS, MAT, obvezni izbirni predmeti
Šket Gorazd: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet
Tobijas Zdravko: ŠPORT, obvezni izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet
Zver Zdenka: KEM, NAR
Iva Trop: BIO, MAT
Klementina Lindič: obvezni izbirni predmeti