A K T U A L N O

 

[prenos] 0.3 MB Prvi šolski dan, 1. 9. 2016

Obvestilo o dvigu učbenikov!


Učbenike naročene v učbeniškem skladu lahko dvignete v prostorih šolske knjižnice v:
- torek, 30. 8. 2016, v času od 9. do 11. ure,
- sredo, 31. 8. 2016, v času od 9. do 11. ure in od 16. do 18. ure
- ter v četrtek, 1. 9. 2016, po uvodni uri z razredniki.

 

Skrbnica učbeniškega sklada
Mihaela Poplatnik


 

[prenos] 0.1 MB Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin

Na seji Sveta staršev, ki je bila v torek, 14. 6. 2016, je bil potrjen izbor učbenikov, delovnih

zvezkov in potrebščin, ki jih je za šolsko leto 2016/2017

predlagal strokovni aktiv.