Interesne dejavnosti


šolsko leto 2017/2018

[prenos] 0.3 MB Urnik interesnih dejavnosti

 

 

1. razred:


Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Nemške urice (Alexandra Hojnik Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (zunanja sodelavka Sandra Sok)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Judo (Franc Nasko) 

EKO krožek (Anja Kancler)

Družijo nas skupni interesi (Suzana Vaupotič, Frančka Vajda)

 

 

2. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Nemške urice (Stanka Šterbal)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (zunanja sodelavka Sandra Sok)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Judo (Franc Nasko)

 

 

3. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Nemške urice (Alexandra Hojnik Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (zunanja sodelavka Sandra Sok)
Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)

Judo (Franc Nasko)

 

 

4. razred:


Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

EKO krožek (Andreja Kolarič)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Mladi umetniki (Maja Bela)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

 

 

 

5. razred:


Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Prometni krožek (Maja Bela)

Mladi umetniki (Maja Bencek)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko)

Atletika (Gorazd Šket)

 

 

6. razred:


Bralna značka (Mihaela Poplatnik)
Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)
Mladi umetniki (Maja Bencek)
Nogomet (Zdravko Tobijas)

Atletika (Gorazd Šket)

Nogomet (Gorazd Šket)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Judo (Franc Nasko)

Knjižničarski krožek (Mihaela Poplatnik)

 

 

7. razred


Bralna značka (Mihaela Poplatnik)
Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek ŠPF (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Zdravko Tobijas)

Atletika (Gorazd Šket)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (Tina Erhatič)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Mladi umetniki (Maja Bencek)

Knjižničarski krožek (Mihaela Poplatnik)

Vrstniška mediacija (Tihana Bezdrob, Aleš Pevec)

FLL (Boštjan Rihtar)

 

 

8. razred:


Bralna značka (Mihaela Poplatnik)

Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek ŠPF (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Gorazd Šket)
Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (Tina Erhatič)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Atletika (Gorazd Šket)

Judo (Franc Nasko)

Pozitivna disciplina (Edita Kovač)

Tekmovanje iz zgodovine (Tina Brodnjak Kokot)

Tekmovanje za Preglovo priznanje (Zdenka Zver)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Knjižničarski krožek (MIhaela Poplatnik)

 

 

9. razred:


Bralna značka (Mihaela Poplatnik)
Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Karmen Fekonja, Jelka Zaviršek)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler)
Plesni krožek ŠPF (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Gorazd Šket)
Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (Tina Erhatič)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Knjižničarski krožek (MIhaela Poplatnik)

Atletika (Gorazd Šket)

Tekmovanje iz zgodovine (Tina Brodnjak Kokot)

Tekmovanje za Preglova priznanja (Zdenka Zver)

Judo (Franc Nasko)

Kemijski krožek (Zdenka Zver)

FLL (Boštjan Rihtar)