Interesne dejavnosti


šolsko leto 2018/2019

 

 

1. razred:


Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Alexandra Hojnik Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (Sandra Sok, zunanja sodelavka)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Judo (Franc Nasko) 

EKO krožek (Anja Kancler)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Angleška bralna značka (Jelka Zaviršek)

 

 

2. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Alexandra H. Bezjak)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (zunanja sodelavka Sandra Sok)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Judo (Franc Nasko)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Angleška bralna značka (Jelka Zaviršek)

 

 

3. razred:


Šahovski krožek (Klementina Lindič)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Nemške urice (Stanka Šterbal)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Folklora (zunanja sodelavka Sandra Sok)
Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Judo (Franc Nasko)

Angleška bralna značka (Jelka Zaviršek)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

 

 

4. razred:


Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

EKO krožek (Anja Kancler)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Mladi umetniki (Maja Bela)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Atletika (Gorazd Šket)

5. razred:


Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

EKO krožek (Anja Kancler)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Mladi umetniki (Maja Bela)

Nogomet (Zdravko Tobijas)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Atletika (Gorazd Šket)

Prometni krožek (Maja Bencek)

 

 

6. razred:


Šahovski krožek (Anita Voršič)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Irena Forštnarič)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Vesela šola II (Aleš Pevec)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Mladi umetniki (Maja Bela)

Nogomet (Gorazd Šket)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Atletika (Gorazd Šket)

Vrstniška mediacija (Tihana Bezdrob)

Bralna značka (Mihaela Žgalin)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

 

7. razred


Bralna značka (Mihaela Žgalin)
Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Gorazd Šket)

Atletika (Gorazd Šket)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Sladkorna bolezen (Tina Erhatič)

Judo (Franc Nasko)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Vrstniška mediacija (Tihana Bezdrob)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

 

 

8. razred:


Bralna značka (Mihaela Žgalin)

Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Gorazd Šket)

Odbojka (Gorazd Šket)
Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Sladkorna bolezen (Tina Erhatič)

Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)

Atletika (Gorazd Šket)

Judo (Franc Nasko)

Biologijski krožek (Iva Trop) 

Zgodovinski krožek (Tina Brodnjak Kokot)

Geografski krožek (Albina Kukovec) 

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

 

 

9. razred:


Bralna značka (Mihaela Žgalin)
Šahovski krožek (Anita Voršič)
Vesela šola III (Aleš Pevec)
Angleška bralna značka (Suzana Bečan, Maja Dobljekar)
Planinski krožek (Andreja Masten, Anja Kancler, Renata Obran, Alenka L. Širec)
Plesni krožek (Tina Brodnjak Kokot)
Nogomet (Gorazd Šket)

Odbojka (Gorazd Šket)
Fizikalni krožek (Bojan Lubaj)
Sladkorna bolezen (Tina Erhatič)

Igranje kitare (Boštjan Rihtar)
Rdeči križ (Lidija Lozinšek)
Šolska skupnost (Patricija Kramberger Rom)

Kuharski krožek (Mateja M. Pevec)

Atletika (Gorazd Šket)

Zgodovinski krožek (Tina Brodnjak Kokot)

Biologijski krožek (Iva Trop)

Geografski krožek (Albina Kukovec)

Judo (Franc Nasko)

Kemijski krožek (Tina Erhatič)

Čebelarski krožek (Damjan Šimenko, zunanji sodelavec)

Mladi kulturniki (Marjeta Horvat)

Bober (Marjeta Horvat)

Pozitivna disciplina (Edita Kovač)