Zbiranje starega papirja


 

  

 

 

Na 1. seji Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 21. 9. 2017, je bil sprejet sklep, da se bo

star papir zbiral ločeno po razredih.Vsak razred bo zbiral papir en mesec.

Kontejner bo pred vrtcem nato na razpolago predvidoma zadnji teden v mesecu.

Odvoz bo izvajalo podjetje Dinos.

 

 

 

Seznam zbiranja po mesecih za šolsko leto 2018/2019:

 

oktober: 6. razreda


november: 1. razreda


december: 3. razreda


januar: 2. razreda


februar: 9. razreda


marec: 7. razreda


april: 8. razreda


maj: 4. razreda


junij: 5. razreda