Dnevi dejavnosti


šolsko leto 2017/2018

Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učencev. Nekatere dejavnosti bomo v četrtem in sedmem razredu izvajali v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Vseh dejavnosti ne moremo izvajati na domačem terenu. Finančna udeležba staršev je potrebna za kritje avtobusnih prevozov, vstopnin in strokovnega vodenja. Dnevi dejavnosti se izvajajo od prvega do devetega razreda.

KULTURNI DNEVI

PRVI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
december, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

DRUGI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
december, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

TRETJI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Maribor Ogled kino predstave
december, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

ČETRTI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
december, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

PETI RAZRED

oktober, SNG Maribor Ogled gledališke predstave
marec, Gorišnica Medsebojni odnosi
april, Gorišnica Dan šole

 

ŠESTI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
1. februar, Ljubljana Gledališka predstava iCankar
april, Gorišnica Dan šole

 

SEDMI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
1. februar, Ljubljana Gledališka predstava iCankar
april, Gorišnica Dan šole

 

OSMI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
1. februar, Ljubljana Gledališka predstava iCankar
april, Gorišnica Dan šole

 

DEVETI RAZRED

december, Gorišnica Medsebojni odnosi
1. februar, Ljubljana Gledališka predstava iCankar
april, Gorišnica Dan šole

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

PRVI RAZRED

17. november, Gorišnica Zdrava prehrana
oktober, Gorišnica Jesen v gozdu (orientacijski pohod)
junij, Maribor Ekskurzija

 

DRUGI RAZRED

17.november, Gorišnica Voda
marec, Gorišnica Zdrava prehrana
junij, Ljubljana Zaključna ekskurzija

 

TRETJI RAZRED

17.november, Gorišnica Zdravo življenje
maj, Gorišnica Dominkova domačija
maj, Pohorje Zaključna ekskurzija

 

ČETRTI RAZRED

17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
februar, Formin Ogled HE Srednja Drava 2
maj, CŠOD Fara Živalski in rastlinski svet

 

PETI RAZRED

17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
januar, Gorišnica Eksperimenti o zraku
junij, Postojna Zaključna strokovna ekskurzija-Spoznajmo svojo domovino

 

ŠESTI RAZRED

september, Zamušani Ogled vinograda
17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Travnik

 

SEDMI RAZRED

17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
januar, Mežica CŠOD Peca
januar, Mežica CŠOD Peca

 

OSMI RAZRED

september, Ptuj HVodno zajetje Skorba in center za ravnanje z odpadki Ptuj
17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Izdelava modelov organov in organskih sistemov

 

DEVETI RAZRED

september, Maribor Botanični vrt
17.november, Gorišnica Zdrava prehrana
maj, Gorišnica Spolna vzgoja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

PRVI RAZRED

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april, Ptuj Atletika
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

DRUGI RAZRED

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april, Ptuj Atletika
maj, Ptuj Plavalni tečaj

 

TRETJI RAZRED

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
januar, Gorišnica Igre na snegu
april, Ptuj Atletika
maj, Ptuj Pohod

 

ČETRTI RAZRED

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
junij, CŠOD Fara Dejavnosti CŠOD
junij, CŠOD Fara Dejavnosti CŠOD
junij, CŠOD Fara Dejavnosti CŠOD

 

PETI RAZRED

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
18. april, Cirkulane-Videm Pohod
april, Gorišnica Spretnostni poligon
15. junij, Ptuj Plavanje

 

ŠESTI–DEVETI RAZREDI

september, Gorišnica Veter v laseh
26. september, Gorišnica Jesenski kros
15. januar, Gorišnica/Maribor
/Ptuj/Trije
Zimske aktivnosti: fitnes, plavanje, bowling, drsanje, smučanje
18. april, Cirkulane-Videm Pohod
15. junij, Gorišnica, Ptuj Vodne aktivnosti, pohod bowling ali kolesarjenje

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

PRVI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
junij, Gorišnica Filmski festival

 

DRUGI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
junij, Gorišnica Filmski festival

 

TRETJI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
junij, Gorišnica Filmski festival

 

ČETRTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
junij, CŠOD Fara Dejavnosti CŠOD
junij, Gorišnica Filmski festival

 

PETI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj, Goričko Vulkanija
junij, Gorišnica Filmski festival

 

ŠESTI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj, Gorišnica Izdelava usnjenih denarnic
junij, Gorišnica Filmski festival

 

SEDMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
januar, Mežica CŠOD Peca

 

OSMI RAZRED

november, Gorišnica Novoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj,   
junij, Gorišnica Filmski festival

 

DEVETI RAZRED

november, Gorišnica INovoletne delavnice
februar, Gorišnica Pust
maj, Moškanjci Letališče in letalstvo
junij, Gorišnica Filmski festival