Bralna značka v šolskem letu 2020/2021


I
BRALNA ZNAČKA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 2020/2021

 

Zaradi izrednih razmer, v katerih trenutno poteka tudi delo na šoli, lahko učenci bralno značko odgovarjajo po dogovoru preko maila.

 

Šolska bralna značka poteka v okviru Društva bralne značke Slovenije in je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Začelo se je pred pol stoletja na Koroškem, ko sta bralno značko osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Gibanje za spodbujanje branja med mladimi se je hitro razširilo po Sloveniji.

 

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vanjo je vključenih več kot polovica osnovnošolcev. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša pri izbiri knjig in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje.

 

Učenci si s tovrstno dejavnostjo bogatijo besedišče in ob tem razvijajo domišljijo.

 

Učenci izbirajo med priporočenimi knjigami (po izboru knjižničarke, učiteljev, s priporočili otrok in drugimi priporočili) ali katere koli druge primerne knjige iz šolske, domače ali splošne knjižnice. Veljajo torej tudi druge knjige, ki so učencem všeč.

 

Učenci od 6. do 9. razreda izbirajo med knjigami, ki se nahajajo v kotičku v šolski knjižnici, namenjenem bralni znački njihove starosti.

 

Učenci bodo prebrali določeno število knjig v skupnem obsegu (to je okvirna meja, ki se glede na posameznika prilagodi):

 

• 6. razred – 600 strani + 6 pesmi iz pesniške zbirke
• 7. razred – 700 strani + 7 pesmi iz pesniške zbirke
• 8. razred – 800 strani + 8 pesmi iz pesniške zbirke
• 9. razred – 900 strani + 9 pesmi iz pesniške zbirke

 

  • Vsaj ena knjiga mora imeti slovenskega avtorja.
  • Upoštevajo se tudi knjige za Cankarjevo tekmovanje.
  • Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki so jih učenci prebrali v preteklih letih in knjig, ki so vključene v obvezno domače branje (zato se o prebranih knjigah vodi evidenca).
  • Učenci na kratko predstavijo vsebino prebrane knjige oz. odgovorijo na vprašanja (določijo glavne in stranske osebe, presodijo njihovo ravnanje, podajo oceno knjige z utemeljitvijo). Imamo tudi skupne debate o prebranih knjigah. Knjigo prinesejo s seboj.
  •  Učenci, ki opravijo bralno značko, ob koncu leta prejmejo priznanje.
  •  Učenci, ki so vseh devet let pridno brali in osvojili vsa priznanja, se podeli posebno spominsko zlato priznanje in knjižna nagrada zbirke Zlati bralec/Zlata bralka, ki jim jo podari Društvo Bralna značka Slovenije.
  • Učenci o prebranih knjigah pripovedujejo od srede do petka od 8.00 do 8.30 v šolski knjižnici ali od srede do petka 1. glavni odmor.
  • Bralna značka se začne 1. oktobra 2020 in konča 30. aprila 2021.

 

Z branjem knjig je mogoče čudežno potovanje v svet lepote in znanja. Pridruži se nam tudi ti!

 

Pogumno se loti branja, saj se boš ob njem razvedril/-a, česa naučil/-a in na koncu šolskega leta osvojil/-a tudi priznanje.

 

 

 

Dragi učenci,

želim vam veliko užitkov ob prebiranju knjig,

Mihaela Žgalin