Zdrav življenjski slog


 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali pri projektu Zdrav življenjski slog (ZŽS). ZŽS je sistemska rešitev za dodatne ure športne dejavnosti v šolskem prostoru, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za šolstvo in šport, sofinancira ga Zavod za šport Republike Slovenije Planica, izvajajo pa ga usposobljeni strokovni delavci v športu - profesorji športne vzgoje. Program je brezplačen in je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole. Izvaja se v času podaljšanega bivanja, takoj po končanem pouku do 17. ure in ob pouka prostih dneh – nekatere sobote in v času šolskih počitnic. Projekt se bo izvajal v šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa tudi v javnih športnih objektih in v naravnem okolju.

 

Cilj projekta so:
• dodatno spodbuditi otroke k športni dejavnosti,
• predstaviti vsaj 12 športnih panog ter predstavitev urbanih športov,
• razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti,
• zainteresiranim učencem zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden,
• odpraviti posledice negativnih vplivov sedenja,
• zagotoviti učencem priporočeno vsakodnevno vodeno vadbo,
• seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.


Več informacij o projektu pa lahko dobite pri vodju in izvajalcu projekta Alenu Horvatu.